سمعک معمولی

سمعک معمولی، خرید سمعک برای اولین بار ممکن است کمی پیچیده باشد به دلیل اینکه هنوز استفاده از سمعک خیلی رایج نشده است.

سمعک دستگاهی است که به شما برای بهتر شنیدن کمک می کند پس اینکه شنوایی شما با سمعک چقدر بهتر شود به تکنولوژی سمعک و مقدار پولی که پرداخت می کنید وابسته نیست، بلکه مهم ترین عامل دانش و تجربه شنوایی شناس تان است.


قیمت سمعک معمولی


سمعک های معمولی نسبت به سمعک های آنالوگ کیفیت بهتری دارند و از تکنولوژی دیجیتال در این سمعک ها استفاده می شود این نوع سمعک ها توانایی تفکیک صداهای مختلف از یکدیگر را دارند و هر یک را به گونه ای متفاوت تقویت می کند. در حوزه قیمت سمعک ها تلاش شده است تا سمعک ها در رده های قیمتی گوناگون و متناسب با سطح های مختلف توانایی های مالی افراد، در دسترس باشد و طبیعی است هر چه تکنولوژی های پیشرفته تری در سمعک ها وجود داشته باشد هزینه آن بیشتر خواهد بود. قیمت های سمعک معمولی به میزان شنوایی بیمار بستگی دارد.


استفاده سمعک معمولی در کودکان


یکی از حساس ترین رنج سنی سن کودکی است تا در صورت نیاز برای فرد سمعک مناسب تهیه شود والدین باید به این موضوع توجه داشته باشند زیرا بسیار مهم بوده است و کودک باید مکرر مورد آزمایش های شنیداری قرار دهند. مشکل کم شنوایی را می توان از رفتارهای کودک در سنین پایین نسبت به صداهای ناگهانی بلند سنجید که در این صورت باید به متخصص مراجعه کرد و در صورت لازم از سمعک استفاده کرد. سمعک های معمولی میزان شنوایی شما را تنظیم می کنند و صداهای پایین را نسبت به میزان شنوایی شما پردازش کرده و بعد از آن به داخل گوش شما هدایت می شود، مشکلات کم شنوایی توسط کودکان یک مشکل رایج به شمار می آید و با استفاده از سمعک های مناسب می توان مشکل فرد را تا حدودی کنترل کرد.


نتیجه گیری


یکی از حواس های پنجگانه ما شنوایی است که آسیب به حس شنوایی تغییرات زیادی در زندگی افراد ایجاد می کند و اگر این آسیب در کودکی باشد باعث اختلال یادگیری خواهد شد.