همه چیز درباره ی گوش ، گوش از اندام های حسی می باشد که کلیه ی صوت را می گیرد . گوش انسان ها از سه قسمت داخلی ، میانی و خارجی تشکیل شده است موج های صوتی حیوانات با انسان متفاوت می باشد .

گوش ها دارای مسوئلیت دو حس بسیار مهم اما بسیار گوناگون هستند : شنوایی و تعادل . صداهایی که گوش می شنود و شناسایی می کند به وسیله گوش ها اطلاعات مهم را در رابطه با محیط خارجی به ما می دهد و اجازه می دهند به ما با راه های دشوار همانند گفتار و موسیقی ارتباط برقرار نماییم . همینطور گوش هایمان در حس تعادل ما نیز شریک می باشند . درک ناگهانی وضعیت بدن ما در محیط به ما این اجازه را می دهند تا صبر کنیم و حرکت نماییم بی آن که به زمین بخوریم . گوش جزو اندام های مجزای گوش و تعادل هستند که صداهای دنیای اطراف و اطلاعات درونی در رابطه با وضعیت و حرکتمان را بشناسیم .
ساختارهای حس داخلی گوش ، شکل های گوناگون اطلاعات را به شکل ایمپالسهای عصبی را برگردانده تا به وسیله اعصاب به بخش های گوناگون مغز ، مکانی که اطلاعات در آن تجزیه و تحلیل می شوند می فرستند . قابلیت ما درر تفسیر اصوات و به کارگیری از اطلاعات درباره ی موضوع تعادل در نوزادی و کودکی شکل می گیرد . صدای خوب در حقیقت صوت ارتعاش مولکول ها در هوای کنار ما می باشد . شدت و قدرت یک صدا به نیروی موج های صوتی وابسته است . که در واحدهایی به نام دسی بل اندازه گیری می شود . با هر 10 دسی بل زیاد شدن در قدرت صدایی با صدایی بلند شنیده می شود . مغز اطلاعات گوش ها را با اطلاعات حاصل از گیرنده های موقعیت در عضلات ، تاندون ها و مفصل ها و اطلاعات بینایی بدست می آید را از چشم ها ترکیب می نماید . با ترکیب این اطلاعات باهم به ما توانایی می دهد تا بدون از دست دادن تعادل در جهت های مختلف حرکت نماییم . گوش از سه بخش خارجی ، میانی و داخلی ساخته می شوند . گوش خارجی دارای لاله گوش و مجرا است . در گوش داخلی که از مایع پر است حلزون دارد که دارای گیرنده حسی برای شنوایی و ساختمان های دیگر میان حرکت و تعادل است . مکانیسم شنوایی دارای قابلیت شنوایی به یک سری واقعیت های پیچیده در گوش وابسته است . موج های صوتی در هوا به وسیله ی ساختمان هایی به گیرنده شنوایی انتقال می گردند .